Wat doet de huisarts bij palliatieve zorg?

Vanuit zijn persoonlijke ervaring geeft een ervaren huisarts vijf tips voor het aangaan of in stand houden van een goede relatie tussen de palliatieve patiënt en de huisarts. Lees hieronder de vijf tips, of bekijk de handreiking van KNMG: Spreken over het levenseinde 1. De huisarts doet niets, tenzij… … u als patiënt de eerste stap zet.Wees […]