Een wilsverklaring schrijven in 8 stappen

In een wilsverklaring leg je vast wat je wensen zijn omtrent het levenseinde. Als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, bijvoorbeeld omdat je in coma ligt, kun je zo toch aangeven bij je arts wat je wil.  Met dit stappenplan kun je in 8 stappen een wilsverklaring schrijven.

Themaboekje: wat als je je leven verliest?

In dit themaboekje over keuzes maken in de laatste levensfase komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten. Daarbij wordt de rol van de huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij het sterfproces belicht en staan er praktische tips voor naasten in, gericht op het verlichten van het […]

Verlies en rouw, hoe ga je daarmee om?

Na een groot verlies rouwen we. We verwerken het verlies. Verlies van een partner door overlijden of een scheiding, verlies van een kind, van ouders of een andere dierbare, verlies van gezondheid door een ziekte, van een baan of van de hoop op een kind. We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies is iets […]

Heb je al een wilsverklaring en/of behandelverbod opgesteld?

Een patiënt die niet meer in staat is zelf de wensen over het levenseinde kenbaar te maken, kan toch invloed uitoefenen op de medische en verpleegkundige zorg die hij in de laatste levensfase krijgt. Hij kan zijn wensen vastleggen in een wilsverklaring.