Wat zet je in een afscheidsbrief?

Als je door een ernstige ziekte afscheid moet nemen van het leven is een afscheidsbrief een mooie manier om de laatste dingen te zeggen tegen je partner, kinderen, familie of vrienden. Ook als achterblijver kun je behoefte hebben om een brief te schrijven als een dierbaar persoon binnenkort komt te overlijden. Wat kun je opschrijven?

Tien vragen over het einde van je leven

Los van de keuzes die je kan maken rondom het levenseinde, is het ook goed om op een andere manier eens stil te staan bij het feit dat je leven eerder voorbij kan zijn dan dat je misschien gedacht had. Psychologie Magazine somde in het januari-nummer van 2016 tien vragen op om je daarmee op weg te helpen. Misschien dat het noteren van jouw antwoorden op deze vragen je helpen om stil te staan bij jouw leven.

Een wilsverklaring schrijven in 8 stappen

In een wilsverklaring leg je vast wat je wensen zijn omtrent het levenseinde. Als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, bijvoorbeeld omdat je in coma ligt, kun je zo toch aangeven bij je arts wat je wil.  Met dit stappenplan kun je in 8 stappen een wilsverklaring schrijven.

Themaboekje: wat als je je leven verliest?

In dit themaboekje over keuzes maken in de laatste levensfase komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten. Daarbij wordt de rol van de huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij het sterfproces belicht en staan er praktische tips voor naasten in, gericht op het verlichten van het […]

Verlies en rouw, hoe ga je daarmee om?

Na een groot verlies rouwen we. We verwerken het verlies. Verlies van een partner door overlijden of een scheiding, verlies van een kind, van ouders of een andere dierbare, verlies van gezondheid door een ziekte, van een baan of van de hoop op een kind. We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies is iets […]

Heb je al een wilsverklaring en/of behandelverbod opgesteld?

Een patiënt die niet meer in staat is zelf de wensen over het levenseinde kenbaar te maken, kan toch invloed uitoefenen op de medische en verpleegkundige zorg die hij in de laatste levensfase krijgt. Hij kan zijn wensen vastleggen in een wilsverklaring.