4 tips om een gesprek over het levenseinde te starten

Pal voor u samen met Van Betekenis tot het Einde Praten over de laatste levensfase is niet altijd gemakkelijk. Maar wel heel belangrijk, vindt Marijke Wasser-Westerman. Als dialoogbegeleider leidt ze groepsgesprekken over de dood en de laatste levensfase. 4 tips om een gesprek over het levenseinde te starten

Wat helpt bij een goed levenseinde?

In de palliatieve zorg zijn geestelijk verzorgers niet weg te denken. Ze geven aandacht aan levensvragen en zingeving. Geestelijk verzorgers Joep, Marleen en Petra beantwoorden de vraag: wat helpt bij een goed levenseinde?

De top 3 levensvragen van ouderen

Ouderen denken meer na over het zinvol invullen van het leven dan over de dood, blijkt uit het Grote Levensvragenonderzoek van KBO-PCOB. Wat zijn de top 3 levensvragen van ouderen? En hoe kijken ouderen terug op hun leven? 

Thuis sterven? 12 tips

De man van NRC-redacteur Frederiek Weeda werd uit het ziekenhuis ontslagen en zou thuis gaan overlijden. Praktische tips heeft ze destijds niet gekregen, maar had ze wel graag willen hebben. Nu heeft ze die zelf opgesteld. 

Wensen rond het levenseinde: wat vind je belangrijk?

Pal voor u samen met ZonMw Mensen weten vaak heel goed wat ze willen na hun overlijden. De uitvaart, de erfenis; ze praten erover en leggen hun wensen vast. Maar hoe zit het met de laatste fase van het leven zelf? Wat vinden jij en je naasten daarin belangrijk? Ook hier geldt: praat erover en […]

Wat staat er in een euthanasieverklaring?

In een euthanasieverklaring kun je aangeven dat euthanasie wenst bij ondraaglijk lijden. Met een verklaring kan euthanasie niet worden afgedwongen, maar het is wel een belangrijk document. Zonder verklaring mag de arts namelijk geen euthanasie uitvoeren.

Hoe werkt euthanasie?

Euthanasie is actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt zelf. De arts dient dan dodelijke medicijnen toe om een einde te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 

Wat is palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is voor patiënten die nog maar kort te leven hebben en veel last hebben van klachten zoals pijn of benauwdheid. De arts zorgt er dan voor dat de patiënt dergelijke klachten niet meer ervaart, door hem medicijnen te geven waardoor hij suf wordt of in slaap valt.