Angst voor de terugkeer van borstkanker: hoe ga je daarmee om?

Naar aanleiding van de signalen die Borstkankervereniging Nederland opving van mensen die bang zijn voor de terugkeer van kanker of uitzaaiingen, deden zij een onderzoek. Via B-force hebben zij in kaart gebracht in hoeverre deze angst bestaat en hoe mensen hiermee omgaan.

Slechtst  2% van de 950 deelnemers van het onderzoek geeft aan nooit angst te ervaren. In hoeverre de overige 98% angst ervaart, hangt sterk samen met hoe lang geleden de (laatste) diagnose is gesteld. Zo ervaart 48% van degenen bij wie in het afgelopen jaar de diagnose werd gesteld dagelijks of wekelijks angst. Dit percentage ligt lager naarmate het langer geleden is dat de diagnose werd gesteld: 2-5 jaar geleden 29%, 6-10 jaar geleden 11% en langer dan 10 jaar geleden 9%.

Hoe gaan anderen met deze angst om?
Naast het in kaart brengen van de angst die er leeft voor de terugkeer van kanker, vroeg BVN de deelnemers ook hoe zij met deze angsten omgaan. Hierbij eindigde ‘positief denken’ op nummer 1 in het lijstje van omgaan met angst. Andere belangrijke manieren voor het omgaan met zijn: afleiding zoeken, sporten en bewegen, stoppen met piekeren, mindfulness, meditatie en andere ontspanningsoefeningen.

“Positief proberen in het leven te staan en van alles te blijven genieten”.

Tips
De deelnemers aan het onderzoek gaven daarnaast ook nog enkele tips voor hun lotgenoten over hoe om te gaan met de angst voor de terugkeer van kanker:

  • Praat erover
  • Delen met lotgenoten
  • Leef gezond, bijvoorbeeld door niet te drinken en/of roken.
  • Zoek hulp als je teveel blijft piekeren
  • Beweeg in de buitenlucht
  • Lees niet teveel op internet, tenzij het om een positieve benadering gaat.
  • Zoek iets waarmee je je hoofd leeg kunt maken, zoals tuinieren of yoga.

“Praat er over, en blijf er niet mee rondlopen. Een mens lijd het meest door het lijden dat hij vreest.”