Nationale Dag Aandacht voor Sterven

De Stichting Landelijk Expertisecentrum heeft 24 mei op de kaart gezet als Nationale Dag Aandacht voor Sterven. Een dag waarop er in de samenleving aandacht is voor sterven. Wie wil er nu niet leven in een land waar tijd en ruimte bestaat om waardig te leven en te sterven? Laten we sterven gaan zien als een kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens. Het hoort immers bij het leven, hoe ingrijpend het ook voor je is.

Meer informatie over het programma volgt.