Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking, 09:30-15:30 – Amersfoort

Hoe kun je mensen met een beperking goede ondersteuning bieden in de laatste levensfase en bij verlies?

Laat je informeren tijdens het congres ‘Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking’ op donderdag 8 maart 2018. Handvatten voor communicatie, palliatieve zorg en rouwverwerking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra zorg nodig wanneer ze te maken krijgen met het naderende levenseinde en rouw. Door hun beperking kunnen zij zich niet altijd goed uiten en is het lastig om te begrijpen wat de dood betekent.

Hoe maak jij het levenseinde bespreekbaar? Welke rol speel jij bij het nemen van beslissingen rondom het levenseinde? En hoe ondersteun je je cliënt bij het afscheid nemen van een dierbare of bewoner?

Onderwerpen
Tijdens het congres komen onderstaande onderwerpen aan bod. Doel is je te inspireren hoe jij mensen met een beperking zo goed mogelijk kan ondersteunen in de laatste levensfase en bij verlies.

  • Communiceren over het levenseinde op verschillende niveaus
  • Ethische dilemma’s in de palliatieve fase
  • Het signaleren en behandelen van pijn
  • Rituelen, symbolen en materialen rond afscheid nemen en het verwerken van verlies

Inschrijven: Inschrijven kan tot en met 7 maart op Medilex.nl. Op de dag zelf kun je je ook nog inschrijven bij de balie, als het congres nog niet uitverkocht is.
Locatie: NH, Stationsstraat 75, 3811 MH in Amersfoort

Lees verder op de site van Agora