Congres zorg rondom het levenseinde, 09:30-15:30 – Ede

Zorg verlenen in de laatste levensfase kan indrukwekkend en waardevol zijn. Emotionele ondersteuning van de patiënt en naasten en goede communicatie met hen en je collega’s is essentieel.

Tijdens het congres ‘Zorg rondom het levenseinde’ wordt er ingegaan op:

  • Hoe breng je de wensen, behoeften en vragen van patiënten en naasten in kaart?
  • Hoe communiceer je met terminale patiënten met dementie?
  • Wat kun je als verpleegkundige doen als een patiënt met doodsangst kampt?
  • Hoe betrek je familie bij het verlenen van de laatste zorg aan de overledene?
  • Hoe bied je de juiste nazorg aan de naasten van een overledene?
  • Hoe ga je het gesprek aan over doodgaan?
  • Hoe zet je humor in?

Doelgroep: Alle verpleegkundigen en verzorgenden die palliatieve en terminale zorg verlenen en overige geïnteresseerden.
Programma: Bekijk het volledige programma.
Locatie: ReeHorst, Ede
Aanmelden: Aanmelden kan tot 21 maart via www.congressenmetzorg.nl