Mantelzorg op het werk: 5 misvattingen

Mantelzorg in combinatie met werk lijkt soms een nog onbesproken gebied. Vaak ontstaan er misvattingen tussen werkgevers en werknemers hierover. Door er met je werkgever in gesprek te gaan kun je al veel misvattingen oplossen. Pal voor u zet aan de hand van Werk&Mantelzorg vijf misvattingen op een rijtje. 

 1. Vertekend beeld
  Veel werkgevers weten niet dat er één op de zes werknemers ook mantelzorger is. Dit is twee keer zoveel dan dat leidinggevenden doorgaans denken. Bewustwording van het aantal werknemers dat ook mantelzorg doet helpt bij aan begrip hiervoor van de werkgever.
 2. ‘Verlofvrees’
  Leidinggevenden zijn soms bang dat wanneer er verlofregelingen voor mantelzorgers ingesteld worden, personeel er dan massaal gebruik van gaat maken. Mantelzorgers maken echter maar in 15% van de gevallen gebruik van een kortdurende verlofregeling en maar 5% van een langdurige verlofregeling.
 3. Geen tijd en geld voor een ‘mantelzorgvriendelijk’ beleid
  Een mantelzorgvriendelijk beleid hoeft niet veel geld te kosten. Het vraagt ook niet om een nieuw beleid of grote investeringen. Het kost natuurlijk wel tijd om in gesprek te gaan met de werknemers, maar levert uiteindelijk meestal meer op dan dat het kost.
 4. Niet het probleem van de werkgever
  Het niet bespreken of het niet aanbieden van hulp als werkgever kan leiden tot spanningen op het werk. Door in gesprek te gaan met je werkgever kun je voorkomen dat je overbelast raakt of zelfs uitvalt. Dat is natuurlijk iets waar zowel werkgever als werknemer baat bij hebben.
 5. Eén mantelzorger, iedereen een mantelzorger
  Door de mantelzorger in beeld te brengen binnen een organisatie kun je voorkomen dat werknemers zich als mantelzorger gaan herkennen terwijl ze dit misschien niet zijn. Ga als mantelzorger dus het gesprek aan met je werkgever en leg dit duidelijkt uit, er kan namelijk een angst bestaan bij je werkgever dat wanneer het bespreekbaar wordt gemaakt, iedereen zich mantelzorger voelt.

Alles nog een keer uitgebreider doorlezen of meer weten over dit onderwerp? Werk&Mantelzorg biedt op haar website ook nog andere aanvullende informatie. Lees bij Pal voor u ook nog 8 praktische tips over mantelzorg.