4 tips om een gesprek over het levenseinde te starten

Pal voor u samen met Van Betekenis tot het Einde

Praten over de laatste levensfase is niet altijd gemakkelijk. Maar wel heel belangrijk, vindt Marijke Wasser-Westerman. Als dialoogbegeleider leidt ze groepsgesprekken over de dood en de laatste levensfase. 4 tips om een gesprek over het levenseinde te starten

“Een dialooggesprek, in een klein groepje praten over de dood en de laatste levensfase, is dan een mooie uitkomst. Een dialooggesprek is geen discussie, maar een uitwisseling van gedachten en ervaringen”, vertelt Marijke. “Als dialoogbegeleider begin ik met de vraag: Waar denk je als eerste aan bij het einde? Daarna kan een ieder die dat wil, iets zeggen over zijn of haar persoonlijke gevoelens en ervaringen. Ook vraag ik of mensen willen vertellen hoe ze hun laatste levensfase zouden invullen. Ik merk vaker dat mensen aan het eind van hun leven heel graag dingen willen vertellen. Over vroeger, over de zin van het leven. En over hoe ze het willen als ze doodgaan.”

‘We praten over alles, het leven en de dood’

Laatste levensfase

Marijke voert ook een-op-eengesprekken over thema’s als de dood en laatste levensfase. De hoogbejaarde Gerda Uit de Weerd-Sales is een van de personen die in contact kwam met Marijke. “Marijke kwam uit de hemel vallen”, glimlacht Gerda. “We praten over alles, het leven en de dood. Ik vertrouw Marijke volledig. Met haar heb ik gesprekken, over vroeger bijvoorbeeld, die ik niet met mijn kinderen heb. Omdat ik vind dat kinderen niet alles van hun moeder hoeven te weten.”

Gesprek starten

“Ouderen vinden het vaak lastig om over de laatste levensfase te praten met hun partner of hun kinderen”, zegt Marijke. “Het is te beladen, het komt te dichtbij. Ze willen hun naasten er niet mee belasten.” Praten over de laatste fase van je leven en je wensen rondom ziekte en sterven is dan ook niet gemakkelijk.

4 tips om een gesprek over het levenseinde te starten:

Tip 1: Bedenk met wie je het liefst wilt praten en nodig deze persoon uit. Maak duidelijk dat het om een serieus onderwerp gaat.
Tip 2: Kies een rustige plek waar jullie niet gestoord worden.
Tip 3: Luister naar elkaar zonder te oordelen.
Tip 4: Maak het gesprek niet te lang en niet te zwaar. Er mag ook gelachen worden!

Dit is de verkorte versie van het interview met Marijke en Gerda. Het complete interview staat Pal voor u magazine 8. Het tijdschrift is hier verkrijgbaar.

Meer weten?

De coalitie Van Betekenis tot het Einde stimuleert dat mensen meer ruimte en aandacht geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan. In de vorm van  dialooggesprekken biedt ze de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren vrijwilligers in groepen van zes mensen het gesprek aan te gaan over de laatste levensfase.