Uitbehandeld en palliatieve zorg, dit hebben ze met elkaar te maken

“We kunnen je niet meer genezen.” Of: “je bent uitbehandeld.” Het zijn schokkende woorden, waar je misschien al bang voor was en die je nooit hoopte te horen. Toch hoeft het niet te betekenen dat er geen behandeling meer is of dat je onmiddellijk doodgaat. Maar wat betekent het dan wel? Wat hebben uitbehandeld en palliatieve zorg met elkaar te maken?